TABLICZKI OZNACZENIOWE Z ALUMINIUM

 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „Z” (zasuwa, gaz)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „W” (wydmuch,gaz)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „U” (upust, gaz)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „KG” (kurek główny, gaz)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „Z” (zasuwa, woda)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „D” (zasuwa domowa,woda)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „H” (hydrant)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „PP” (punkt pomiarowy,gaz)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „O” (odwadaniacz,gaz)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „G” (gazociąg)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „Pz” (punkt załamania gazociągu)
 • Tabliczka oznaczeniowa z aluminium „T” (odgałęzienie, gaz)