GAZOMIERZE

GAZOMIERZE DO 16 M3/H

 • Gazomierz miechowy G 1,6 – bez nadajnika impulsów, Metrix
 • Gazomierz miechowy G 1,6 – z nadajnikiem impulsów, Metrix
 • Gazomierz miechowy G 2,5 – bez nadajnika impulsów, Metrix
 • Gazomierz miechowy G 2,5 – z nadajnikiem impulsów, Metrix
 • Gazomierz miechowy G 4 – bez nadajnika impulsów, Metrix
 • Gazomierz miechowy G 4 – z nadajnikiem impulsów, Metrix
 • Gazomierz miechowy G 6 – bez nadajnika impulsów, Metrix
 • Gazomierz miechowy G 6 – z nadajnikiem impulsów, Metrix
 • Gazomierz miechowy G 10 – z nadajnikiem impulsów, Metrix

GAZOMIERZE POWYŻEJ 16 M3/H

 • Gazomierz miechowy G 16 – z nadajnikiem impulsów, rozstaw 280mm, Itron
 • Gazomierz miechowy G 16 – z nadajnikiem impulsów, rozstaw 280mm, Metrix
 • Gazomierz miechowy G 16 – z nadajnikiem impulsów, rozstaw 280mm, Intergaz
 • Gazomierz miechowy G 25 – z nadajnikiem impulsów, Itron
 • Gazomierz miechowy G 25 – z nadajnikiem impulsów, INTERGAZ
 • Gazomierz miechowy G 40 – z nadajnikiem impulsów, rozstaw 510mm, Itron
 • Gazomierz miechowy G 40 – z nadajnikiem impulsów, Intergaz
 • Gazomierz miechowy G 65 – z nadajnikiem impulsów, Itron
 • Gazomierz miechowy G 65 – z nadajnikiem impulsów, Intergaz